Kredi Borcu Ödenmediğinde Kefile Ne Olur?

Birçok insan eş dost hatırı kıramadığı için banka kredilerine kefil olsa da kredi borcu ödenmediğinde kefile ne olur? Sorusuna cevap aramaktadır. Çünkü asıl borçlu borcunu ödemediği zaman, bankalar belirli bir süreden sonra artık kefili sıkıştırmaya başlamaktadır.

Kefile haciz gelir mi? Hapis cezası var mı? Gibi sorulara cevap arayanlar için hazırladığımız bu yazıyı sonuna kadar okuyarak, kefil olarak sorumluluklarınızı ve kredi, borç ödenmediğinde akıbetinizi görebilirsiniz.

Kredi Borcu Ödenmediğinde Kefile Ne Olur?

Bankanın temel hedefi, asıl borçludan alacağını almaktır. Ancak bazı durumlarda bu pek mümkün olmayabilir ve banka asıl borçludan alacağını tahsil edemeyebilir. Bundan sonra da kefilden alacağı tahsil etme yoluna gitse de, sürecin kefile kadar gelebilmesi için yasalar gereği bazı şartların olgunlaşması gerekmektedir.

Adımlarla bankanın borcunu tahsil etme yöntemlerine gidecek olursak, şunları dememiz mümkün olacaktır;

  • Banka borcun ilk taksitinin gecikmeye başlamasıyla birlikte, asıl borçluya mesaj ve e-posta gibi yöntemlerle uyarıda bulunur. Gecikmenin ikinci aylara girmesiyle birlikte banka risk birimi, doğrudan borçluyu arayarak uyarı yapar.
  • Son ödenin kredi taksitinin üzerinden 90 günlük süreç girdiğinde, banka alacağını icra yoluyla tahsil etme yoluna gider. Ancak bu süreçte öncellikle, borcun yeniden yapılanması teklifini sunacaktır.
  • Yeniden yapılandırma olmadığında veya olmasına rağmen borç geciktiğinde, banka konuyu avukatına devrederek yasal süreci başlatır.
  • Avukat yapılandırma ve taahhüt gibi tekliflerle gelecektir. Taahhüt konusuna aşağıda özellikle değineceğiz.
  • Her şeye rağmen borç ödenmediğinde ve teklifler kabul edilmediğinde, banka avukatı icra dairesinde hakkınızda dava açacaktır.
  • Üzerinizde taşınmaz var ise veya SGK kapsamında maaşlı iseniz, bunlardan birini haczetme yoluna gidilebilir. Maaş hacizleri, genellikle maaşın 4’te 1’i oranında olmaktadır.
  • Maaş haczi veya kayıtlı mal varlığı yoksa borcun tutarına göre banka icra mahkemesi aracılığı ile eve haciz gönderme yolunu tercih edebilir.
  • İcra ve haciz yöntemlerinden de sonuç alınamaz ise, banka avukatı kefile yönelecektir.

Sürecin Kefile Gelmesi

Kredi borcu ödenmediğinde kefile ne olur? Sorusunun asıl muhatabı kefil olduğu için, tüm ayrıntılara yer vermeye çalıştık.

Yukarıda bahsedildiği gibi alacağını krediyi çeken kişiden tahsil edemeyen bankalar, aynı yolları deneyerek parayı kefilden tahsil etmek ister. Mala haciz veya maaşa haciz konması gibi seçenekler, kefil olarak sizin için de geçerlidir. Bu seçeneklerden sonuç alınması halinde öncelik maaşınızın dörtte birine haciz konulması gibi yöntemler olur.

Şayet SGK kapsamında aldığınız bir maaş yoksa veya var ancak üzerinde haciz varsa, ikinci bir haciz mümkün olmayıp ilk borcun bitmesi beklenir. Bankanın maaşınız ve mal varlığınız olmaması halinde, evinize haciz göndermesi de söz konusudur. Ancak evdeki ailenin ihtiyacı olan hiçbir eşyayı haczetme durumu yoktur. Çünkü yeni yasalara göre temel kullanım eşyaları, haciz yoluyla alınamamaktadır. Buna normal değerde bir bilgisayar ve televizyonda dâhildir.

Tüm bunlara rağmen banka kefilden de alacağını alamaması halinde, avukat size taahhüt teklifinde bulunabilir. İşte asıl dikkat gerektiren noktalardan biri, burasıdır.

Taahhüt Verip Borcu Ödememek Hapse Girmeye Neden Olabilir!

Avukatın taahhüt teklifini iyi niyetle kabul edebilirsiniz. Ancak taahhüt verdikten sonra taksitlerin aksaması gibi bir durumda, doğrudan cezaevine girme yolunuzda böylelikle açılmış olur.

İcra ile alacak tahsil edilemediğinde SGK’lı bir işe girmeniz veya mal varlığı edinmeniz beklenirken, taahhüt vermeniz durumunda borcu ödemek veya hapse girmekten başka seçeneğiniz yoktur.

Taahhüdün ardından taksitleri geciktirdiğinizde icra dairesinde açılan mahkeme, hakkınızda 10 ile 90 gün arasında hapis kararı verecektir. Bu karar genellikle 3 aydır. Ancak bu kararla birlikte, “Borcun 10 gün içerisinde alacaklıya ödenmesine, ödenmemesi halinde borçlunun X gün hapis cezasının infazı için görüldüğü yerde yakalanmasına” gibi bir ibare de bulunur. Yani hapis cezası verildikten sonra, 10 gün süre tanınır. 10 gün içerisinde borcu ödemezseniz, kolluk kuvvetleri ilk fırsatta sizi yakalayarak cezaevine gönderecektir.  Bu süre içerisinde borcu ödemeniz halinde ise, hapis cezası kalkmış olacaktır. Ancak alacaklı avukatından her ihtimale karşı, mutlaka “borcu yoktur” kâğıdı almanızı tavsiye ederiz.

Taahhüt süreci sadece kefil için değil, asıl borçluğun böyle bir sözleşme yapması ve borcu ödememesi durumunda da geçerli olacaktır. Şayet borcu ödeyebileceğinize kesin emin değilseniz, taahhüt vermemeye özen göstermenizi ayriyeten tavsiye ederiz.

Kredi Borcu Ödenmediğinde Kefile Ne Olur?

Yorum Yok